Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Jahutusradiaatori paigaldamine – UMA

Sammud

  1. Asetage jahutusradiaator emaplaadile ja joondage selle kruviaugud emaplaadi kruviaukudega [1].
  2. Keerake jahutusradiaatorit emaplaadiga ühendavad neli kinnituskruvi järjestikku kinni, nagu jahutusradiaatoril on näidatud [2]. Jahutusradiaatori paigaldamine – UMA

Järgmised sammud

  1. Paigaldage aku
  2. Paigaldage tagakaas
  3. Paigaldage SD-mälukaart
  4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\