Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Kõlarite eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Ühendage kõlari kaabel emaplaadi küljest lahti [1].
  2. Võtke lahti teip, mis hoiab kõlari kaableid randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2].
  3. Võtke lahti ja eemaldage kõlarikaabel randmetoe ja klaviatuuri mooduli juhikutelt [3]. Kõlarite eemaldamine
  4. Tõstke kõlarid koos kaabliga randmetoe ja klaviatuuri moodulilt ära.Kõlarite eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\