Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Kõlarite paigaldamine

Ülesandest

  • MÄRKUS: Kui kõlarite eemaldamisel surutakse kummist kaitsekraed välja, lükake need tagasi enne kõlarite tagasi paigaldamist.

Sammud

  1. Asetage joonduspostide ja kummirõngaste abil kõlarid randmetoe ning klaviatuuri moodulil asuvatesse pesadesse.Kõlarite paigaldamine
  2. Juhtige kõlari kaabel läbi randmetoe ja klaviatuuri moodulil asuvate suunamiskanalite [1].
  3. Kinnitage teip, mis hoiab kõlari kaableid randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2].
  4. Ühendage kõlari kaabel emaplaadiga [3]. Kõlarite paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage aku
  2. Paigaldage tagakaas
  3. Paigaldage SD-mälukaart
  4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\