Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Wymontowywanie karty SIM

Wymagania wstępne

  1. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.

Kroki

  1. Otwórz zatrzask zakrywający gniazdo karty SIM, aby wyjąć ją z komputera [1].
  2. Wsuń igłę do gniazda i wciśnij ją, aby wysunąć obsadę karty SIM [2].
  3. Pociągnij obsadę karty SIM i wyjmij kartę SIM z obsady karty SIM [3] i [4].
    SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\