Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje kartice SIM

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.

Koraki

  1. Odprite zapah, ki prekriva režo za kartico SIM, da boste kartico lahko sprostili iz sistema [1].
  2. V režo vstavite iglo in jo potisnite, da izvržete nosilec za kartico SIM [2].
  3. Izvlecite nosilec za kartico SIM in odstranite kartico SIM iz nosilca [3] in [4].
    SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\