Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Kjøre ePSA-diagnostikk

Om denne oppgaven

Påkall diagnostisk oppstart på én av metodene som er foreslått nedenfor:

Trinn

 1. Slå på datamaskinen.
 2. Når datamaskinen starter opp, trykker du på F12-tasten når Dell-logoen vises.
 3. Bruk opp/ned-piltastene i oppstartmenyskjermen for å velge Diagnostikk -alternativet, og trykk på Enter.

  MERK: Utvidet systemanalyse før oppstart -vinduet vises, og lister opp alle enheter som er oppdaget på datamaskinen. Diagnostikken begynner å kjøre testene på alle enhetene som er oppdaget.

 4. Trykk på pilen nederst i høyre hjørne for å gå til sideoversikten.
  Enhetene som er oppdaget vises og testes.
 5. Hvis du ønske å kjøre diagnostiske tester på en spesiell enhet, må du trykke på Esc, og klikke på Yes (Ja) for å stoppe den diagnostiske testen.
 6. Velg deretter enheten på venstre pane og klikk deretter Run Tests (kjør tester).
 7. Hvis det er noen problemer, vises feilkodene.
  Noter deg feilkoden og ta kontakt med Dell.

  eller

 8. Slå av datamaskinen.
 9. Trykk og hold nede Fn-tasten samtidig som du trykker på strømknappen og slipp deretter begge.
 10. Gjenta trinn 3–7 ovenfor.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\