Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Ko končate delo v notranjosti računalnika

O tem opravilu

Ko dokončate kateri koli postopek zamenjave, zagotovite, da pred vklopom računalnika priključite zunanje naprave, kartice, kable, itn.

Koraki

  1. Priključite vse telefonske ali omrežne kable v računalnik.

    PREVIDNO: Omrežni kabel priključite tako, da najprej priključite kabel v omrežno napravo in nato v računalnik.

  2. Računalnik in vse priključene naprave priključite v električne vtičnice.
  3. Vklopite računalnik.
  4. Po potrebi zaženite program ePSA Diagnostics (Diagnostika ePSA) in preverite, ali računalnik pravilno deluje.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\