Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Liitiumioonaku ettevaatusabinõud

 • ETTEVAATUST:
  • Olge liitiumioonakude käsitsemisel ettevaatlik.
  • Enne aku eemaldamist süsteemist tühjendage akut nii palju kui võimalik. Selleks eemaldage vahelduvvooluadapter süsteemist, et aku saaks tühjaks joosta.
  • Ärge muljuge, pillake maha, vigastage või torgake akut võõrkehadega läbi.
  • Ärge jätke akut kõrge temperatuuri kätte ega võtke akupakette ja elemente koost lahti.
  • Ärge avaldage aku pinnale survet.
  • Ärge painutage akut.
  • Ärge kasutage aku kangutamiseks tööriistu.
  • Kui aku jääb paisumise tõttu seadmesse kinni, ärge üritage seda vabastada, sest liitiumioonaku läbitorkamine, painutamine või muljumine võib olla ohtlik. Sellises olukorras tuleb asendada kogu süsteem. Abi ja lisajuhtnööride saamiseks võtke ühendust järgmiselt: https://www.dell.com/support.
  • Kasutage alati originaalakusid, mida saate osta lehelt https://www.dell.com või Delli volitatud partneritelt ja edasimüüjatelt.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\