Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Mälumooduli eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Kangutage mälumoodulit kinnitavaid klambreid, kuni mälumoodul välja hüppab [1].
  2. Eemaldage mälumoodul mälumooduli pesast [2].mälu eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\