Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Mälumooduli paigaldamine

Sammud

 1. Joondage mälumoodulil olev sälk mälumooduli pesa lapatsiga.
 2. Lükake mälumoodul tugevasti nurga all pesasse [1].
 3. Vajutage mälumoodulit allapoole, kuni klambrid selle kinnitavad [2].
  • MÄRKUS: Kui te klõpsatust ei kuule, siis eemaldage mälumoodul ja pange uuesti sisse.
  Mälumoodulite paigaldamine

Järgmised sammud

 1. Paigaldage aku
 2. Paigaldage tagakaas
 3. Paigaldage SD-mälukaart
 4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\