Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

M.2 2230 Katı hal sürücüyü çıkarma

Önkoşullar

  1. Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bölümündeki prosedürü takip edin
  2. SD bellek kartını çıkarın
  3. Alt kapağı çıkarın.
  4. Pili çıkarın

Adımlar

  1. Termal plakayı avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen tek (M2x3) vidayı çıkarın [1].
  2. Termal plakayı ters çevirin [2].
  3. Termal plakayı katı hal sürücü yuvasından kaydırarak çıkarın [3].M.2 2230 Katı hal sürücüyü çıkarma
  4. Katı hal sürücüyü katı hal sürücü desteğine sabitleyen tek (M2x2) vidayı çıkarın [1].
  5. Katı hal sürücüyü katı hal sürücü yuvasından kaydırarak çıkarın [2].M.2 2230 Katı hal sürücüyü çıkarma

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\