Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

M.2 2230 Katı hal sürücüyü takma

Adımlar

  1. Katı hal sürücüyü, sistem kartındaki katı hal sürücü yuvasına yerleştirin [1].
  2. Katı hal sürücüyü katı hal sürücü desteğine sabitleyen tek (M2x3) vidayı yerine takın [2].M.2 2230 kartı takma
  3. Katı hal sürücüdeki termal plakayı hizalayın ve değiştirin [1,2].
  4. Termal plakayı avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen tek (M2x3) vidayı yerine takın [3].M.2 2230 kartı takma

Sonraki adımlar

  1. Pili yerine takın
  2. Alt kapağı yerine takın
  3. SD bellek kartını yerine takın
  4. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\