Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

M.2 2230 pooljuhtketta paigaldamine

Sammud

  1. Sisestage pooljuhtketas emaplaadil olevasse pessa [1].
  2. Paigaldage üks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitab pooljuhtketta selle klambri külge [2].M.2 2230 kaardi paigaldamine
  3. Joondage ja paigaldage termoplaat pooljuhtketta külge [1,2].
  4. Paigaldage üksik (M2 × 3) kruvi, mis kinnitab termoplaati randmetoe ja klaviatuuri mooduli külge [3].M.2 2230 kaardi paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage aku
  2. Paigaldage tagakaas
  3. Paigaldage SD-mälukaart
  4. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\