Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

M.2 2280 Katı hal sürücüyü veya Intel Optane belleği takma - İsteğe bağlı

Adımlar

  1. Katı hal sürücüyü/Intel Optane kartını kaydırıp katı hal sürücü/Intel Optane kartı yuvasına yerleştirin [1].
  2. Katı hal sürücüyü/Intel Optane kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen tek (M2x2) vidayı yerine takın [2].
  3. Termal plakayı katı hal sürücü/Intel Optane kartı yuvasına hizalayın ve takın [1,2].
  4. Termal plakayı avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen tek (M2x3) vidayı yerine takın [3].M.2 kartı takma

Sonraki adımlar

  1. Pili yerine takın
  2. Alt kapağı yerine takın
  3. SD bellek kartını yerine takın
  4. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\