Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

M.2 2280 pooljuhtketta või Intel Optane’i mälu eemaldamine – valikuline

Eeltingimused

  • MÄRKUS: Enne Intel Optane’i mälumooduli arvutist eemaldamist keelake Intel Optane’i mälu. Lisateavet Intel Optane’i mälu keelamise kohta leiate jaotisest Intel Optane’i mälu keelamine
  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Eemaldage kruvi (M2 × 3), mis kinnitab termoplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge.
  2. Keerake termoplaat ümber [2].
  3. Lükake ja eemaldage termoplaat pooljuhtketta / Intel Optane’i kaardi pesast [3].M.2-kaardi eemaldamine
  4. Eemaldage kruvi (M2 × 2), mis kinnitab pooljuhtketta / Intel Optane’i kaardi randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge.
  5. Libistage ja tõstke pooljuhtketas / Intel Optane’i kaart randmetoe ja klaviatuuri koostult [2] maha.M.2-kaardi eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\