Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Montere harddiskenheten

Trinn

 1. Juster skruehullene på harddiskenheten etter skruehullene på håndleddsstøtten og tastaturenheten [1].
 2. Fest (M2x4) -skruene som fester harddiskenheten til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Sette inn harddiskenheten
 3. Fest tapen som fester harddiskkabelen til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Koble harddiskkabelen til hovedkortet [2].
  Sette inn harddiskenheten

Neste trinn

 1. Sett inn batteri-kabelen.
 2. Sett på bunndekslet
 3. Sett inn SD-minnekortet
 4. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\