Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Montere skjermkabelen

Trinn

 1. Sett inn skjermkabelen og kamerakabelen på skjermens bakdeksel.
  Sette inn skjermkabelen
 2. Før skjermkabelen og kamerakabelen gjennom kabelføringene på skjermens bakdeksel og antenneenheten [1,2].
 3. Fest den selvklebende tapen som fester kamerakabelen [3,4,5].
  Sette inn skjermkabelen

Neste trinn

 1. Sett inn skjermpanelet.
 2. Sett på skjermrammen.
 3. Sett på skjermenheten.
 4. Sett inn WLAN
 5. Sett inn batteriet
 6. Sett på bunndekselet.
 7. Sett inn SD-minnekortet
 8. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\