Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Montere skjermrammen

Trinn

 1. Juster skjermrammen etter skjermens bakdeksel.
  Sette på skjermrammen
 2. Klikk skjermrammen forsiktig på plass.
  Sette på skjermrammen

Neste trinn

 1. Sett på skjermenheten.
 2. Sett inn WLAN
 3. Sett inn batteriet
 4. Sett på bunndekselet.
 5. Sett inn SD-minnekortet
 6. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\