Dell Latitude 3500 Huoltokäsikirja

Muistimoduulin asentaminen

Vaiheet

 1. Kohdista muistimoduulin lovi muistimoduulin kannan kielekkeeseen.
 2. Työnnä moduuli viistosti paikkaan [1].
 3. Paina muistimoduulia alaspäin, kunnes salvat kiinnittävät sen paikalleen [2].
  • HUOMAUTUS: Jos et kuule napsahdusta, irrota muistimoduuli ja asenna se uudestaan.
  Muistimoduulien asentaminen

Seuraavat vaiheet

 1. Asenna akku
 2. Asenna rungon suojus
 3. Asenna SD-muistikortti
 4. Noudata Tietokoneen käsittelemisen jälkeen -kohdan ohjeita.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\