Dell Latitude 3500 Huoltokäsikirja

Näyttökaapelin irrottaminen

Edellytykset

 1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.
 2. Irrota SD-muistikortti
 3. Irrota rungon suojus
 4. Irrota akku
 5. Irrota WLAN-kortti
 6. Irrota näyttökokoonpano
 7. Irrota näytön kehys
 8. Irrota näyttöpaneeli

Vaiheet

 1. Irrota kamerakaapeli ja näyttökaapeli reititysohjaimista näytön takakannessa [1, 2].
 2. Irrota teippi, joka kiinnittää kamerakaapelin 3, 4, 5. Näyttökaapelin irrottaminen
 3. Nosta kamerakaapeli ja näyttökaapeli irti näytön takakannesta.Näyttökaapelin irrottaminen

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\