Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje baterije

Koraki

  1. Odprtine za vijake na bateriji poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
  2. Znova namestite štiri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
    Nameščanje baterije
  3. Kabel baterije priklopite na sistemsko ploščo.
    Nameščanje baterije

Naslednji koraki

  1. Znova namestite pokrov osnovne plošče
  2. Znova namestite pomnilniško kartico SD
  3. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\