Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje hladilnika – UMA

Koraki

  1. Postavite hladilnik na sistemsko ploščo in odprtine za vijake na hladilniku poravnajte z odprtinami za vijake na sistemski plošči [1].
  2. Po vrsti (kot je označeno na hladilniku) privijte štiri zaskočne vijake, s katerimi je hladilnik pritrjen na sistemsko ploščo [2].
    Nameščanje hladilnika – UMA

Naslednji koraki

  1. Znova namestite baterijo
  2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
  3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
  4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\