Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje kartice SD (Secure Digital)

Koraki

  1. Kartico SD potisnite v režo, da se zaskoči.
  2. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.
    Nameščanje kartice microSD

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\