Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje kartice WLAN

O tem opravilu

PREVIDNO: Ne postavljajte kablov pod kartico WLAN, da je ne poškodujete.

Koraki

  1. Kartico WLAN vstavite v priključek na sistemski plošči [1].
  2. Kabla kartice WLAN priklopite v priključka na kartici WLAN [2] .
  3. Namestite nosilec kartice WLAN, da pritrdite kabla kartice WLAN [3].
  4. Privijte vijak (M2x3), da pritrdite nosilec kartice WLAN na kartico WLAN [4].
    Nameščanje kartice WLAN

Naslednji koraki

  1. Odklopite kabel baterije.
  2. Znova namestite pokrov osnovne plošče.
  3. Znova namestite pomnilniško kartico SD.
  4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\