Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje kartice WWAN

O tem opravilu

PREVIDNO: Ne postavljajte kablov pod kartico WWAN, da je ne poškodujete.

Koraki

 1. Kartico WWAN vstavite v priključek na podrejeni plošči WWAN [1].
 2. Kable WWAN priključite v priključke na kartici WWAN [2].
 3. Namestite nosilec kartice WWAN, da kable WWAN pritrdite na kartico WWAN [3].
 4. Privijte vijak (M2x3), da pritrdite nosilec kartice WWAN na kartico WWAN [4].
  SIM

Naslednji koraki

 1. Priključite kabel baterije.
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče.
 3. Znova namestite kartico SIM.
 4. Znova namestite pomnilniško kartico SD.
 5. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\