Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje nosilca za pogon SSD

Koraki

  1. Nosilec za pogon SSD poravnajte in znova namestite na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
  2. Privijte vijak (M2x3), s katerim je nosilec za pogon SSD pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
    Nameščanje nosilca za pogon SSD

Naslednji koraki

  1. Znova namestite kabel baterije.
  2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
  3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
  4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\