Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje okvira zaslona

Koraki

 1. Okvir zaslona poravnajte s hrbtnim pokrovom zaslona.
  Nameščanje okvira zaslona
 2. Okvir zaslona rahlo potisnite na mesto.
  Nameščanje okvira zaslona

Naslednji koraki

 1. Znova namestite sklop zaslona
 2. Znova namestite kartico WLAN
 3. Znova namestite baterijo
 4. Znova namestite pokrov osnovne plošče
 5. Znova namestite pomnilniško kartico SD
 6. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\