Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje plošče gumba za vklop z bralnikom prstnih odtisov kot dodatno možnostjo

Koraki

 1. Ploščo gumba za vklop namestite v režo na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Privijte vijaka (M2x3), ki pritrjujeta gumb za vklop na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Nameščanje plošče gumba za vklop
 3. Kabel gumba za vklop pritrdite na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 4. Kabel gumba za vklop in kabel bralnika prstnih odtisov potisnite na sistemsko ploščo, nato pa zaprite zapah, da ju pritrdite [2].
  Nameščanje plošče gumba za vklop

Naslednji koraki

 1. Znova namestite sklop zaslona
 2. Znova namestite sistemski ventilator.
 3. Ponovno namestite baterijo.
 4. Znova namestite pokrov osnovne plošče.
 5. Znova namestite pomnilniško kartico SD.
 6. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\