Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje podrejene plošče VGA

Koraki

 1. Namestite podrejeno ploščo VGA in odprtine za vijake na podrejeni plošči VGA poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Privijte vijaka (M2x3), s katerima je podrejena plošča VGA pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Nameščanje podrejene plošče VGA
 3. Kabel plošče VGA in kabel zaslona napeljite skozi vodila na ventilatorju.
  Nameščanje podrejene plošče VGA
 4. Kabel plošče VGA [1] in kabel zaslona [2] priklopite na sistemsko ploščo.
  Nameščanje podrejene plošče VGA

Naslednji koraki

 1. Znova namestite baterijo
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
 3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
 4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\