Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje podrejene plošče WWAN

O tem opravilu

PREVIDNO: Ne postavljajte kablov pod kartico WWAN, da je ne poškodujete.

Koraki

 1. Ob pomoči oznak za poravnavo namestite podrejeno ploščo WWAN na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Znova namestite vijaka (M2x3), s katerima je podrejena plošča WWAN pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  SIM
 3. Kabel podrejene plošče WWAN priklopite v priključek na podrejeni plošči WWAN in zaprite zaklep, da pritrdite kabel [1].SIM

Naslednji koraki

 1. Znova namestite kartico WWAN.
 2. Priključite kabel baterije.
 3. Znova namestite pokrov osnovne plošče.
 4. Znova namestite kartico SIM.
 5. Znova namestite pomnilniško kartico SD.
 6. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\