Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje pogona SSD M.2 2230

Koraki

 1. Pogon SSD vstavite v režo za pogon SSD na sistemski plošči [1].
 2. Privijte vijak (M2x3), s katerim je pogon SSD pritrjen na nosilec za pogon SSD [2].
  Nameščanje kartice SSD M.2 2230
 3. Toplotno ploščo poravnajte in znova namestite na pogon SSD [1, 2].
 4. Znova namestite vijak (M2x3), s katerim je toplotna plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [3].
  Nameščanje kartice SSD M.2 2230

Naslednji koraki

 1. Znova namestite kabel baterije.
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
 3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
 4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\