Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje pogona SSD M.2 2280 ali pomnilniškega modula Intel Optane – izbirno

Koraki

  1. Kartico SSD/Intel Optane potisnite in vstavite v režo kartice SSD/Intel Optane [1].
  2. Privijte vijak (M2x2), s katerim je kartica SSD/Intel Optane pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  3. Toplotno ploščo poravnajte in znova namestite v režo za kartico SSD/Intel Optane [1, 2].
  4. Znova namestite vijak (M2x3), s katerim je toplotna plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [3].
    Nameščanje kartice M.2

Naslednji koraki

  1. Znova namestite kabel baterije.
  2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
  3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
  4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\