Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje pokrova osnovne plošče

Koraki

  1. Pokrov osnovne plošče postavite na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
    Nameščanje pokrova osnovne plošče
  2. Privijte deset zaskočnih vijakov, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
    Nameščanje pokrova osnovne plošče

Naslednji koraki

  1. Znova namestite pomnilniško kartico SD
  2. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\