Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje pomnilniškega modula

Koraki

 1. Poravnajte zarezo na pomnilniškem modulu z jezičkom na reži pomnilniškega modula.
 2. Pomnilniški modul pod kotom čvrsto potisnite v režo [1].
 3. Pomnilniški modul pritisnite, da se zaskoči med zadrževalni sponki [2].

  OPOMBA: Če ne slišite klika, pomnilniški modul odstranite in ga ponovno namestite.

  Vnovična namestitev pomnilniških modulov

Naslednji koraki

 1. Znova namestite kabel baterije.
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
 3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
 4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\