Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje sistemskega ventilatorja

Koraki

 1. Odprtine za vijake na ventilatorju poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Privijte vijaka (M2x3), s katerima je ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Nameščanje sistemskega ventilatorja
 3. Kabel plošče VGA in kabel zaslona napeljite skozi vodila na ventilatorju [1].
 4. Kabel ventilatorja priključite na sistemsko ploščo [2].
  Nameščanje sistemskega ventilatorja
 5. Kabel plošče VGA [1] in kabel zaslona [2, 3] priklopite na sistemsko ploščo.
  Nameščanje sistemskega ventilatorja

Naslednji koraki

 1. Ponovno namestite baterijo.
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče.
 3. Znova namestite pomnilniško kartico SD.
 4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\