Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Nameščanje sklopa trdega diska

Koraki

 1. Odprtine za vijake na sklopu trdega diska poravnajte z odprtinami za vijake na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Privijte štiri vijake (M2x4), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Nameščanje sklopa trdega diska
 3. Prilepite trak, s katerim je kabel trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 4. Kabel trdega diska priklopite na sistemsko ploščo [2].
  Nameščanje sklopa trdega diska

Naslednji koraki

 1. Znova namestite kabel baterije.
 2. Znova namestite pokrov osnovne plošče
 3. Znova namestite pomnilniško kartico SD
 4. Upoštevajte navodila v poglavju Ko končate delo v notranjosti računalnika.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\