Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje baterije

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče

Koraki

  1. Odklopite kabel baterije s sistemske plošče.
    Odstranjevanje baterije
  2. Odvijte štiri vijake (M2x3), s katerimi je baterija pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
  3. Baterijo dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2].
    Odstranjevanje baterije

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\