Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje hladilnika – UMA

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD.
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče.
  4. Odstranite baterijo.

Koraki

  1. Odvijte štiri zaskočne vijake, s katerimi je sklop hladilnika pritrjen na sistemsko ploščo [1].

    OPOMBA: Vijake odvijte v zaporedju [1, 2, 3, 4], označenem na hladilniku.

  2. Hladilnik dvignite s sistemske plošče [2].

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\