Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje kartice SD (Secure Digital)

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.

Koraki

  1. Pritisnite kartico SD, da jo sprostite iz računalnika.
  2. Kartico SD izvlecite iz računalnika.
    Odstranjevanje kartice SD

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\