Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje kartice WWAN

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite kartico SIM.
 4. Odstranite pokrov osnovne plošče
 5. Odklopite kabel baterije.

Koraki

 1. Odvijte vijak (M2x3), s katerim je nosilec kartice WWAN pritrjen na kartico WWAN [1].
 2. Potisnite in odstranite nosilec kartice WWAN, s katerim sta pritrjena kabla WWAN [2].
 3. Odklopite kable WWAN iz priključkov na kartici WWAN [3].
 4. Dvignite kartico WWAN in jo odstranite iz priključka na podrejeni plošči WWAN [4].
  SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\