Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje ločenega hladilnika

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče
  4. Odstranite baterijo

Koraki

  1. Odvijte sedem zaskočnih vijakov, s katerimi je sklop hladilnika pritrjen na sistemsko ploščo [1].

    OPOMBA: Vijake odvijte v zaporedju [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], označenem na hladilniku.

  2. Hladilnik dvignite s sistemske plošče [2].
    Odstranjevanje ločenega hladilnika

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\