Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje nosilca za pogon SSD M.2

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče
  4. Odklopite kabel baterije.

Koraki

  1. Odvijte vijak (M2x3), s katerim je nosilec za pogon SSD pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
  2. Nosilec za pogon SSD odstranite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2].
    Odstranjevanje nosilca za kartico M.2

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\