Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje okvira zaslona

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče
 4. Odstranite baterijo
 5. Odstranite kartico WLAN
 6. Odstranite sklop zaslona

Koraki

 1. Pritisnite obe strani pokrova tečajev zaslona in ga dvignite s hrbtnega pokrova zaslona.
 2. Privzdignite notranje robove okvira zaslona.
  Odstranjevanje okvira zaslona
 3. Okvir zaslona dvignite s sklopa zaslona.
  Odstranjevanje okvira zaslona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\