Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje plošče zaslona

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče
 4. Odstranite baterijo
 5. Odstranite kartico WLAN
 6. Odstranite sklop zaslona
 7. Odstranite okvir zaslona

Koraki

 1. Odvijte štiri vijake (M2x2.5), s katerimi je plošča zaslona pritrjena na hrbtni pokrov zaslona [1].
 2. Dvignite ploščo zaslona in jo obrnite [2].
  Odstranjevanje plošče zaslona
 3. Odlepite trak, s katerim je kabel zaslona pritrjen na hrbtno plat plošče zaslona [1].
 4. Odprite zaklep in kabel zaslona odklopite iz priključka kabla plošče zaslona [2].
 5. Ploščo zaslona dvignite s hrbtnega pokrova zaslona [3].
  Odstranjevanje plošče zaslona

  OPOMBA: Raztegljivih trakov (SR) ne vlecite in nato spustite s plošče zaslona. Nosilcev ni treba odstraniti s plošče zaslona.

 6. Po opravljenem zgornjem postopku vam ostane plošča zaslona.
  Odstranjevanje plošče zaslona

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\