Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje podrejene plošče WWAN

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD.
  3. Odstranite kartico SIM.
  4. Odstranite pokrov osnovne plošče.
  5. Odklopite kabel baterije.
  6. Odstranite kartico WWAN.

Koraki

  1. Odprite zaklep in kabel podrejene plošče WWAN odklopite iz podrejene plošče WWAN.
    SIM
  2. Odstranite vijaka (M2x3), s katerima je podrejena plošča WWAN pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1], ter nato dvignite kartico podrejene plošče WWAN iz sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2]. SIM

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\