Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje pogona SSD M.2 2280 ali pomnilniškega modula Intel Optane – dodatna možnost

Pred postopkom

OPOMBA: Onemogočite pomnilniški modul Intel Optane, preden ga odstranite iz računalnika. Dodatne informacije o onemogočanju pomnilniškega modula Intel Optane so v poglavju Onemogočanje pomnilnika Intel Optane

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče
 4. Odklopite kabel baterije.

Koraki

 1. Odstranite vijak (M2x3), s katerim je toplotna plošča pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 2. Obrnite toplotno ploščo [2].
 3. Toplotno ploščo potisnite in odstranite iz reže za kartico SSD/Intel Optane [3].
  Odstranjevanje kartice M.2
 4. Odvijte vijak (M2x2), s katerim je kartica SSD/Intel Optane pritrjena na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 5. Kartico SSD/Intel Optane potisnite in dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje kartice M.2

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\