Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje pokrova osnovne plošče

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD

Koraki

 1. Odvijte deset zaskočnih vijakov, s katerimi je pokrov osnovne plošče pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice.
  Odstranjevanje šest vijakov
 2. Privzdignite pokrov osnovne plošče in nato nadaljujte privzdigovanje pokrova z desne strani.
  Odstranjevanje pokrova osnovne plošče
 3. Desno stran pokrova osnovne plošče dvignite [1] in ga odstranite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje pokrova osnovne plošče

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\