Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje pomnilniškega modula

Pred postopkom

  1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
  2. Odstranite pomnilniško kartico SD
  3. Odstranite pokrov osnovne plošče
  4. Odklopite kabel baterije.

Koraki

  1. Sponki, ki varujeta pomnilniški modul povlecite tako, da pomnilniški modul izskoči [1].
  2. Pomnilniški modul odstranite iz reže pomnilniškega modula [2].
    odstranjevanje pomnilnika

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\