Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje sistemskega ventilatorja

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD.
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče.
 4. Odstranite baterijo.

Koraki

 1. Kabel plošče VGA [1] in kabel zaslona [2, 3] odklopite s sistemske plošče.
  Odstranjevanje sistemskega ventilatorja
 2. Kabel plošče VGA in kabel zaslona odstranite iz vodil na ventilatorju [1].
 3. S sistemske plošče odklopite kabel ventilatorja [2].
  Odstranjevanje sistemskega ventilatorja
 4. Odvijte vijaka (M2x3), s katerima je ventilator pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 5. Ventilator dvignite s sklopa naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje sistemskega ventilatorja

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\