Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Odstranjevanje sklopa trdega diska

Pred postopkom

 1. Upoštevajte navodila v poglavju Preden začnete delo v notranjosti računalnika.
 2. Odstranite pomnilniško kartico SD
 3. Odstranite pokrov osnovne plošče
 4. Odklopite kabel baterije.

Koraki

 1. Kabel trdega diska odklopite iz sistemske plošče [1].
 2. Odlepite trak, s katerim je kabel trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje trdega diska
 3. Odvijte štiri vijake (M2x4), s katerimi je sklop trdega diska pritrjen na sklop naslona za dlani in tipkovnice [1].
 4. Trdi disk dvignite iz reže na sklopu naslona za dlani in tipkovnice [2].
  Odstranjevanje trdega diska

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\